*2018. aastal alustas ühistu uue teravilja kuivatuskompleksi ehitust, planeeritav käivitusaeg 01.08.2018. Projekti rahastatakse MAK meetme 4.1 Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse raames 493047.73 €.

* Bensiinijaama kinnistule rajatava teravilja kuivatuskopleksi varustamiseks elektrienergiaga keskpinge liitumisel toetab EAS “Võrkudega liitumise programmi” raames 29373.60€

*Labori- ja proovivõtu seadmete ostmist ja seemneviljalao rekonstrueerimist rahastatakse MAK meetme 4.2.3 Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse raames perioodil 2018-2019 aastatel  92 567.03 €.

Alvar MÜ Tulundusühistu