TERA- JA KAUNVILJADE HOIUSTAMINE

Hoiustamiseks  kasutatakse: kolme põrandhoidlat kogumahutavusega a´1750 m3.

Ventileerpunkreid a´25tonni 15tk ja suurkottide hoidlaid kogumahuga ligikaudu 2500 t.

Hoiustatavate kaupade kaalumiseks on kasutuse 60 tonnine digitaalne taadeldud autokaal ja suurkottide kaalumiseks 3tonnine konkskaal.