*2018. aastal valmis ühistul uus teravilja kuivatuskompleks. Projekti rahastatakse MAK meetme 4.1 Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse raames 493047.73 €. Investeeringu tulemusel paraneb ühistu tulemuslikkus ja kaasaegse keskkonnahoidliku tehnoloogia abil on võimalik pakkuda kuivatusteenust võimsusega kuni 90t/h teraviljakasvatajatele kogu Eesti piires.

* Bensiinijaama kinnistule rajatava teravilja kuivatuskopleksi varustamiseks elektrienergiaga keskpinge liitumisel toetab EAS “Võrkudega liitumise programmi” raames 29373.60€

*Labori- ja proovivõtu seadmete ostmist ja seemneviljalao rekonstrueerimist rahastatakse MAK meetme 4.2.3 Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse raames perioodil 2018-2019 aastatel  92 567.03 €.

 xhampster
Alvar MÜ Tulundusühistu