*2018. aastal valmis ühistul uus teravilja kuivatuskompleks. Projekti rahastatakse MAK meetme 4.1 Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse raames 493047.73 €. Investeeringu tulemusel paraneb ühistu tulemuslikkus ja kaasaegse keskkonnahoidliku tehnoloogia abil on võimalik pakkuda kuivatusteenust võimsusega kuni 90t/h teraviljakasvatajatele kogu Eesti piires.

* Bensiinijaama kinnistule rajatava teravilja kuivatuskopleksi varustamiseks elektrienergiaga keskpinge liitumisel toetab EAS “Võrkudega liitumise programmi” raames 29373.60€

*Labori- ja proovivõtu seadmete ostmist ja seemneviljalao rekonstrueerimist rahastatakse MAK meetme 4.2.3 Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse raames perioodil 2018-2019 aastatel  92 567.03 €.

*Ühistu on MAK meetme ” Tootjarühma loomise ja arendamise toetus” kaasabil alustanud ühiselt ühistu liikmetega põllumajandussaaduste müüki. Läbi viinud liikmete ühistegevusalast ja tootmist käsitlevat koolitust. Parandatud on kuivatite ja ladude tootmismahte ning vastuvõtu kiirust. Eesmärgiga leid juurde uusi ühistu liikmeid ja suurendada olemasolevate liikmete tootmisalaseid kaasaegseid oskusi.

Alvar MÜ Tulundusühistu