TERA- JA KAUNVILJADE HOIUSTAMINE

Hoiustamiseks  kasutatakse: kolme põrandhoidlat kogumahutavusega a´1750 m3.

Ventileerpunkreid a´25tonni 15tk ja suurkottide hoidlaid kogumahuga ligikaudu 2500 t.

Hoiustatavate kaupade kaalumiseks on kasutusel 60 tonnine digitaalne taadeldud autokaal ja suurkottide kaalumiseks 3tonnine konkskaal. Ladustatavale kaubale on võimalik teostada täisanalüüs,prügisus, niiskus, mahukaal, temperatuur, langemisarv, proteiini sisaldus.