TERA- JA KAUNVILJADE PUHTIMINE

Puhtimisel kasutatakse poola päritolu seadet AGATA. Puhitav toode võib olla puistes või pakendatuna suurkotti.

Valmis toode pakendatakse vastavalt kliendi tellimusele suurkotti kaaluga 500-1000 kg.

Puhisena kasutatakse Eestis registreeritud tooteid. Töötajad omavad taimekaitsetöötaja väljaõpet.

Automatiseerituse tase võimaldab tööd tehnoloogilise liini osana.

Lisaks puhtimisele on seadmel puhasti, mis eraldab tolmu ja kerged lisandid enne vilja pihustuskambrisse jõudmist.

Kõrge pihustuskvaliteet saadakse pöörlevat pihustit kasutades, mis viib vedela taimekaitsevahendi udustunud olekusse.

Tootlikkus: 2…6 t/h vastavalt reguleeringule.